Καταστήματα & Υπηρεσίες

Εισαγωγές & Εμπορία Μπαταριών

Λ. Βουλιαγμένης 100
117 43 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 90 25 686-7-8
Κιν: 6932 20 22 26
Φαξ: 211 800 62 47
email: info@automotoshine.gr

Μπαταρίες Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών • Σκαφών Αναψυχής • Φορτηγών • Φωτοβολταϊκών

Λ. Βουλιαγμένης 100
117 43 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 800 48 48
Κιν: 6932 20 22 26
Φαξ: 211 800 62 47
email: sales@automotoshine.gr

Μπαταρίες Αυτοκινήτων & Μοτοσυκλετών • Σκαφών Αναψυχής • Φορτηγών • Φωτοβολταϊκών

Λ. Βουλιαγμένης 100
117 43 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 211 800 47 47
Κιν: 6971 57 57 86
Φαξ: 211 800 62 47
email: sales@automotobatteries.gr

Μπαταρίες UPS • VRLA • Συναγερμών • Φωτοβολταϊκών

Λ. Βουλιαγμένης 100
117 43 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 210 300 49 49
Κιν: 6971 57 57 86
Φαξ: 211 800 62 47
email: sales@ibatteries.gr

Πληροφορίες & Επικοινωνία